News:

 

Topic: polygon loop select bug  (Read 15899 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

 • No avatar
 • Posts: 69
 • Edge
  • my blog - sculpting
May 17, 2012, 11:41:10 am
I use VW 15 may.

When I do polygon loop on first cube it works.
When I erase one face in polygon loop, and try to polygon loop select it throws error:


Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.
   w DigitalFossil.BasePolygon.GetEdgeArray(BasePolygon poly)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.GrowPolyRingSelection(Edge e, Edge blockEdge, ArrayList polysInRing)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.GrowPolyRingSelection(Edge e, Edge blockEdge, ArrayList polysInRing)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.GrowPolyRingSelection(Edge e, Edge blockEdge, ArrayList polysInRing)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.GrowPolyRingSelection(Edge e, Edge blockEdge, ArrayList polysInRing)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.GrowPolyRingSelection(Edge e, Edge blockEdge, ArrayList polysInRing)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.GrowPolyRingSelection(Edge e, Edge blockEdge, ArrayList polysInRing)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.GrowPolyRingSelection(Edge e, Edge blockEdge, ArrayList polysInRing)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.GrowPolyRingSelection(Edge e, Edge blockEdge, ArrayList polysInRing)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.GrowPolyRingSelection(Edge e, Edge blockEdge, ArrayList polysInRing)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.GrowPolyRingSelection(Edge e, Edge blockEdge, ArrayList polysInRing)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.SearchRingPolygons(Component component, ArrayList selectedQuadPolys)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.SearchRingPolygons(Component component, Polygon polyA, Polygon polyB, Boolean& ringClosed)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.GetGapLoopFromTwoPolygons(Polygon polyA, Polygon polyB)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.SelectVertexAtPoint(Point pt, MouseEventArgs me)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.OnMouseUpMain(Object sender, MouseEventArgs e)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.ModelDesigner.OnMouseUp(Object sender, MouseEventArgs e)
   w DigitalFossil.AnimationDesign.AnimationDesignGraphicWindow.OnMouseUp(Object sender, MouseEventArgs e)
   w DigitalFossil.AbstractGraphicWindow.CursorClerk.OnMouseUp(Object sender, MouseEventArgs e)
   w System.Windows.Forms.Control.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
VoidWorld 2.4
    Wersja zestawu: 2.3.4518.41351
    Wersja Win32: 2.3.4518.41351
    CodeBase: file:///C:/VoidWorld-May-15-12/VoidWorld%202.4.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5458 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Data
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
CharacterClasses
    Wersja zestawu: 2.3.4518.41339
    Wersja Win32: 2.3.4518.41339
    CodeBase: file:///C:/VoidWorld-May-15-12/CharacterClasses.DLL
----------------------------------------
Microsoft.DirectX
    Wersja zestawu: 1.0.1901.0
    Wersja Win32: 5.3.0000001.1126 built by: DIRECTX
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX/1.0.1901.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.dll
----------------------------------------
Microsoft.DirectX.Direct3D
    Wersja zestawu: 1.0.1901.0
    Wersja Win32: 5.3.0000001.1126 built by: DIRECTX
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.Direct3D/1.0.1901.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.Direct3D.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
Accessibility
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
WorkShop
    Wersja zestawu: 2.3.4518.41345
    Wersja Win32: 2.3.4518.41345
    CodeBase: file:///C:/VoidWorld-May-15-12/WorkShop.DLL
----------------------------------------
BasicD3DClasses
    Wersja zestawu: 2.3.4518.41340
    Wersja Win32: 2.3.4518.41340
    CodeBase: file:///C:/VoidWorld-May-15-12/BasicD3DClasses.DLL
----------------------------------------
DevExpress.XtraBars.v10.2
    Wersja zestawu: 10.2.4.0
    Wersja Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///C:/VoidWorld-May-15-12/DevExpress.XtraBars.v10.2.DLL
----------------------------------------
DevExpress.Utils.v10.2
    Wersja zestawu: 10.2.4.0
    Wersja Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///C:/VoidWorld-May-15-12/DevExpress.Utils.v10.2.DLL
----------------------------------------
Microsoft.DirectX.Direct3DX
    Wersja zestawu: 1.0.1901.0
    Wersja Win32: 5.3.0000001.1126 built by: DIRECTX
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.Direct3DX/1.0.1901.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll
----------------------------------------
DevExpress.Data.v10.2
    Wersja zestawu: 10.2.4.0
    Wersja Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///C:/VoidWorld-May-15-12/DevExpress.Data.v10.2.DLL
----------------------------------------
DevExpress.XtraEditors.v10.2
    Wersja zestawu: 10.2.4.0
    Wersja Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///C:/VoidWorld-May-15-12/DevExpress.XtraEditors.v10.2.DLL
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Microsoft.DirectX.DirectInput
    Wersja zestawu: 1.0.1901.0
    Wersja Win32: 5.3.0000001.1126 built by: DIRECTX
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.DirectInput/1.0.1901.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.DirectInput.dll
----------------------------------------
Microsoft.DirectX.DirectSound
    Wersja zestawu: 1.0.1901.0
    Wersja Win32: 5.3.0000001.1126 built by: DIRECTX
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.DirectSound/1.0.1901.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.DirectSound.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualC
    Wersja zestawu: 8.0.0.0
    Wersja Win32: 8.00.50727.4927
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualC/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualC.dll
----------------------------------------
AnimationPlay
    Wersja zestawu: 1.0.4518.41350
    Wersja Win32: 1.0.4518.41350
    CodeBase: file:///C:/VoidWorld-May-15-12/AnimationPlay.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
FileManager2.3
    Wersja zestawu: 2.3.4484.20973
    Wersja Win32: 2.3.4484.20973
    CodeBase: file:///C:/VoidWorld-May-15-12/FileManager2.3.DLL
----------------------------------------
System.resources
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

 • Posts: 547
 • Administrator
 • Polygon
May 17, 2012, 04:08:40 pm
can confirm this, same thign happens with me.

 • Posts: 547
 • Administrator
 • Polygon
May 18, 2012, 01:29:52 pm
fixed in the may 18th build.